FUNDACJA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE!

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. "Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie"

Nasza Fundacja otrzymała dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODYŃ AKTYWNYCH SPOŁECZNIE NA TERENIE SUBREGIONU SIEDLECKIEGO w ramach konkursu „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zadanie pn. „wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

W ramach dofinansowania zostanie stworzona przestrzeń do aktywizacji i rozwoju kobiet oraz społeczności w środowisku wiejskim na Mazowszu.

Zakupiony sprzęt będzie bezpośrednio i realnie wpływał na realizację celów statutowych fundacji.

Dofinansowanie umożliwi realizowanie wydarzeń plenerowych – kulturalnych jak i charytatywnych, podniesie nasze możliwości organizacyjne, a tym samym organizacji, w których działają gospodynie aktywne społecznie.

Skip to content