KONKURS dla dzieci

Konkurs plastyczny pt. „PSZCZÓŁKA NASZA PRZYJACIÓŁKA”, w ramach realizacji zadania publicznego PSZCZOŁY KOCHAMY I O NIE DBAMY! dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

     KONKURS!

REGULAMIN KONKURSU

OŚWIADCZENIE

Zapraszamy dzieci w wieku 5-15 lat z terenu GMINY wODYNIE do udziału w konkursie plastyczno – technicznym

,,PSZCZÓŁKA NASZA PRZYJACIÓŁKA”

Celem Konkursu jest:

a) rozpowszechnianie wartości roli pszczół w środowisku,

b) propagowanie i zainteresowanie życiem zapylaczy w naszym środowisku,

c) kreatywne spędzanie czasu wolnego,

d) rozwój umiejętności plastycznych i technicznych uczestników,

e) poszukiwanie ciekawych form wyrazu artystycznego,

f) wyłonienie prac, które najcelniej odzwierciedlą tematykę Konkursu.

Konkurs przygotowany w ramach zadania publicznego PSZCZOŁY KOCHAMY I O NIE DBAMY! realizowanego przy współpracy z Klub Współczesnych Kobiet w Kołodziążu.

 

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Na załączonym plakacie konkursowym zostało wyszczególnione hasło konkursu plastyczno technicznego PSZCZÓŁKA NASZA PRZYJACIÓŁKA. Na grafice umieszczono loga marki Mazowsza, oraz logo fundacji Le Natiga, grafikę pszczół oraz kwiatków. Na dole plakatu widnieje informacja, że zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Skip to content