Wnioski inwestycyjne

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie oraz rozliczaniem realizacji projektu w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Standardowy zakres usług w pozyskiwaniu dofinansowania:
 • Diagnoza podmiotu gospodarczego w zakresie klasyfikacji MŚP.
 • Ocena profilu działalności firmy oraz przedsięwzięcia pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania.
 • Dopasowanie źródła dofinansowania do potrzeb i profilu przedsiębiorstwa.
 • Diagnoza założeń projektu pod kątem formalnych i merytorycznych kryteriów wyborów określonych i przyjętych dla poszczególnych programów.
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.
 • Praktyczna i merytoryczna pomoc na etapie oceny formalnej, merytorycznej
  oraz podpisywania umowy o dofinansowanie z Instytucją Finansującą.
Standardowy zakres usługi rozliczania projektu:
 • Nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, harmonogramem, wnioskiem o dofinansowanie oraz budżetem.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji do rozliczenia projektu.
 • Przygotowywanie wniosków o płatność, sprawozdawczych oraz o płatność końcową.
 • Wsparcie w przeprowadzeniu procedury zakupowej realizowanej w okresie realizacji projektu.
 • Pomoc w przygotowaniu sprawozdań w okresie trwałości projektu.
 • Wsparcie merytoryczne w kontaktach z Instytucją Finansującą.

Każdy projekt wyceniamy indywidualnie. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

 

  Skip to content