fbpx


Fundacja Le Natiga

Fundacja LE NATIGA zrzesza ciekawych i kreatywnych ludzi, którzy chcą tworzyć dobro dla innych i świata. Oferta naszych działań jest bardzo szeroka ponieważ wciąż budujemy ją na nowych pomysłach, które sukcesywnie wcielamy w życie. Podstawą naszych działań są projekty z zakresu animacji i aktywizacji społeczno-kulturalnej skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Nasza Misja

Celem Fundacji jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i praca na rzecz budowy dobra wspólnego. Wspieramy mieszkańców różnych miejscowości i regionów w działaniach na rzecz rozwoju lokalnego. Pomagamy im odkryć to, co wyjątkowe w ich otoczeniu – kulturze, przyrodzie, tradycjach, architekturze, historii itp. – by szeroko pojęty potencjał stał się impulsem do rozwoju lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego.