Przyznane dofinansowania

Zadanie publiczne pt. BARWNE ŻYCIE SENIORA dofinansowane w roku 2022 ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w obszarze „Działalność na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”

Przyznana dotacja na realizację zadania: 49 858,00 zł.

Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność. Istotne jest stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla grupy seniorów mieszkających na terenach wiejskich. Przewidziane w projekcie różnorodne formy od stacjonarnych po wyjazdowe i integrujące umożliwią aktywne starzenie się poprzez prowadzenie samodzielnego i satysfakcjonującego życia, wpłyną na poprawę jakości życia seniorów oraz budowanie pozytywnego wizerunku tej grupy, zapewnią atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz rozwijanie i budowanie dialogu społecznego.

Projekt BARWNE ŻYCIE SENIORA to wsparcie skierowane do średnio 80-osobowej grupy senioralnej 55+ (ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców terenów wiejskich) poprzez ich aktywny udział w cyklu warsztatów edukacyjno-integracyjnych.

 1. Warsztaty punch needle
 2. Warsztaty ekologiczno-prozdrowotne
 3. Warsztaty florystyczne
 4. Warsztaty taniec międzypokoleniowy – Zumba Gold
 5. Spotkanie integracyjne – ognisko

Zadanie publiczne pt.: WSI POGODNA WSI WESOŁA Z ZUMBĄ FITNESS DOOKOŁA dofinansowane w roku 2022  ze środków z budżetu państwa w ramach otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie w ramach programu ,,Sport dla Wszystkich”

Przyznana dotacja na realizację zadania: 20 000,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 23 360,00 zł.

Głównym celem projektu jest stworzenie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej oraz zaciśnięcie więzi społeczności wiejskiej poprzez uczestnictwo w realizowanych zajęciach sportowych pod okiem instruktorów Zumba Fitness. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej na terenach wiejskich. To zaproszenie do podjęcia aktywności fizycznej oraz odkrycia jej dobroczynnego wpływu na organizm poprzez Program Zumba Fitness będący połączeniem tańca i fitnessu.

Zadanie publiczne pt. LATO W MIEŚCIE Z ZUMBĄ dofinansowane w roku 2021 ze środków z budżetu państwa w ramach otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej różnych grup społecznych w ramach programu ,,Sportowe wakacje+”

Przyznana dotacja na realizację zadania: 16 000,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 16 935,00 zł.

Projekt LATO W MIEŚCIE Z ZUMBĄ jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej w Siedlcach. To zaproszenie do podjęcia aktywności fizycznej oraz odkrycia jej dobroczynnego wpływu na organizm poprzez Program Zumba Fitness będący połączeniem tańca i fitnessu do muzyki latino i znanych hitów radiowych.

Zadanie publiczne pt. TYLKO AKTYWNOŚCIĄ WYGRASZ ZE STAROŚCIĄ dofinansowane w roku 2021 ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Przyznana dotacja na realizację zadania: 16 676,00 zł.

Celem projektu było wyjście naprzeciw aktualnej sytuacji demograficznej i dążenie, by życie na wsi było komfortowe dla stale rosnącej grupy seniorów. Dodatkowym celem była też integracja seniorów, poprzez wsparcie działań. Osoby starsze na wsi znajdują się w specyficznej sytuacji i w sposób szczególny zagrożone są wykluczeniem, jeśli nie mogą podejmować już aktywności zawodowej. Natomiast mają możliwość skorzystania z oferty aktywności zaprojektowanej szczególnie dla seniorów, zwłaszcza w przypadku ograniczonej mobilności, takie zajęcia, warsztaty, spotkania organizowane są w świetlicach, domach kultury w danej miejscowości, by ułatwić udział seniorom w projekcie. Zaproponowana forma zajęć dała im szansę na poprawę ich sytuacji oraz zintegrowała osoby starsze z lokalną społecznością.

Projekt TYLKO AKTYWNOŚCIĄ WYGRASZ ZE STAROŚCIĄ to forma warsztatów skierowanych do grupy senioralnej 55+, który objął realizację 4 bloków tematycznych:

 

 1. Warsztaty scrapbookingowe
 2. Warsztaty zielarskie
 3. Warsztaty florystyczne
 4. Warsztaty mydlarskie

Zadanie publiczne o charakterze lokalnym pt.: SIEDLECKIE LATO Z ZUMBĄ realizowane w formie Małych Grantów, współfinansowane w 2021 r. z budżetu Miasta Siedlce

Przyznana dotacja na realizację zadania: 1 200,00 zł.

Projekt SIEDLECKIE LATO Z ZUMBĄ był odpowiedzią na potrzebę wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej w Siedlcach. Projekt obejmował cykliczne imprezy sportowe i rekreacyjne, które miały za zadanie zachęcić Uczestników projektu do aktywnego spędzania wolnego czasu podczas wakacji oraz zapoznać mieszkańców Siedlec z formą aktywności fizycznej, jaką jest program Zumba Fitness. Zajęcia prowadzone były przez licencjonowanego instruktora z Siedlec.

W ramach spotkań Uczestnicy mieli możliwość poznać choreografie do poszczególnych utworów latynoskich i hitów radiowych, jak również poznać różne style taneczne takie, jak salsa, merengue, reggaeton, bachata, cumbia czy soca. Projekt objął mieszkańców Siedlec, pragnących podjąć aktywność fizyczną poprzez Zumbę, bez względu na płeć, wiek czy kondycję fizyczną, którzy dowiedzieli się o wydarzeniu za pośrednictwem mediów społecznościowych i prasy. Projekt pośrednio obejmował również mieszkańców przebywających w tym czasie na terenie Zalewu Siedleckiego, których zainteresowała muzyka i przyszli zobaczyć, co się dzieje.

Zadanie publiczne pt. ROZWIŃ TALENT dofinansowane w roku 2020 ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w obszarze ,,Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

Przyznana dotacja na realizację zadania: 15 000,00 zł.

Celem projektu było stworzenie warunków do aktywnego rozwijania zainteresowań, pobudzanie do odkrywania nowych talentów, nawiązywanie dobrych relacji i przyjaźni, zdobywanie wiedzy, wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz dostęp do ciekawych i nowoczesnych form edukacyjnych.

Projekt ROZWIŃ TALENT był formą zajęć pozalekcyjnych obejmująca realizację 3 bloków warsztatowych:

 

 1. Warsztat: Mali Tancerze
 2. Warsztat: Mały Picasso
 3. Warsztat: Mali Architekci

 

Logo MCPS i Mazowsze

Skip to content