Przyznane dofinansowania

DOFINANSOWANIA 2024 R. 

Zadanie publiczne pt. SENIOR AKADEMIA TALENTÓW 2.0 dofinansowane w roku 2024 ze środków z budżetu Gminy Suchożebry w ramach konkursu Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Przyznana dotacja na realizację zadania: 5 000,00 zł

,,SENIOR AKADEMIA TALENTÓW 2.0” to projekt zachęcający do aktywnego i ciekawego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym społeczności senioralnej. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia seniorów, zamieszkujących gminę Suchożebry, ich aktywizacja społeczna, integracja i organizacja czasu wolnego poprzez zorganizowanie 3 warsztatów:

 1. WARSZTAT NATURALNE KOSMETYKI
 2. WARSZTAT FLORYSTYCZNY

Ważne w projekcie będzie stworzenie warunków do nawiązania kontaktów i współpracy, która będzie zadowoleniem dla uczestników projektów. Przewidziane w projekcie warsztaty integrujące umożliwią aktywne starzenie się poprzez prowadzenie samodzielnego i satysfakcjonującego życia, wpłyną na poprawę jakości życia seniorów oraz budowanie pozytywnego wizerunku tej grupy, zapewnią atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz rozwijanie i budowanie dialogu społecznościowego. Seniorzy chcą aktywnie spędzać czas, zdobywać nowe umiejętności i wiedzę. Czują się wtedy docenieni i atrakcyjni, zapominają o swoich smutkach, chorobach czy samotności.

Zadanie publiczne pt. BOGACTWO SMAKÓW WSCHODNIEGO MAZOWSZA edycja 2 dofinansowane w roku 2024 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu: Obszar,, Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie pn. Upowszechnienie kulinarnych produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Mazowsza.

Przyznana dotacja na realizację zadania: 15 000,00 zł

Głównym celem projektu BOGACTWO SMAKÓW WSCHODNIEGO MAZOWSZA jest wzrost wiedzy mieszkańców powiatu siedleckiego zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich, na temat produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Mazowsza, propagowanie i upowszechnianie tych produktów. Produkty lokalne, regionalne i tradycyjne, dzięki specyficznym i niepowtarzalnym cechom, zawdzięczanym związkowi z miejscem pochodzenia oraz tradycją wytwarzania, są nie tylko wizytówką regionu ale i inspirują członków koła do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.

Projekt zakłada przeprowadzenie 5 warsztatów kulinarnych kuchni regionalnej subregionu Siedleckiego obejmującą naukę wytwarzania produktów regionalnych. Warsztaty odbędą się w średnio 75 osobowej grupie osób zrzeszonej w 5 kołach gospodyń wiejskich na Mazowszu w powiecie siedleckim.

Zadanie publiczne pt. …BO WIEK TO TYLKO LICZBA dofinansowane w roku 2024 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w obszarze „Działalność na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”

Przyznana dotacja na realizację zadania: 49 220,00 zł

Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność. Istotne jest stworzenie możliwości aktywnego funkcjonowania i pełnego satysfakcjonującego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla grupy seniorów mieszkających na terenach wiejskich powiatu siedleckiego.

Zadanie publiczne zachęca do aktywnego i ciekawego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym społeczności senioralnej. Ważne w projekcie będzie stworzenie warunków do nawiązania kontaktów i współpracy, która będzie zadowoleniem dla uczestników projektów. Przewidziane w projekcie warsztaty integrujące umożliwią aktywne starzenie się poprzez prowadzenie samodzielnego i satysfakcjonującego życia, wpłyną na poprawę jakości życia seniorów oraz budowanie pozytywnego wizerunku tej grupy, zapewnią atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz rozwijanie i budowanie dialogu społecznościowego. Seniorzy chcą aktywnie spędzać czas, zdobywać nowe umiejętności i wiedzę. Czują się wtedy docenieni i atrakcyjni, zapominają o swoich smutkach, chorobach czy samotności.

Projekt “…BO WIEK TO TYLKO LICZBA” to wsparcie skierowane do średnio 40 osobowej grupy senioralnej 55+ (ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców terenów wiejskich/miejsko-wiejskich) poprzez ich aktywny udział w cyklu warsztatów edukacyjno-integracyjnych.

 1. WARSZTATY FLORYSTYCZNE
 2. WARSZTATY Z WYKORZYSTANIEM MCHU CHROBOTKA
 3. WYJAZD NA SPEKTAKL KALEJDOSKOP BARW POLSKI
 4. POTAŃCÓWKA Z LAT 60

Projekt realizowany będzie na terenie czterech gmin: Wodynie, Skórzec, Kotuń, Mokobody przy współpracy z kołami gospodyń wiejskich oraz gminną biblioteką publiczną.

Zadanie publiczne pt. MAZOWIECKIE BOGACTWO POLSKI dofinansowane w roku 2024 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu: Obszar,, Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie pn. dziedzictwo niematerialne

Przyznana dotacja na realizację zadania: 25 000,00 zł

Celem projektu jest promocja oraz zwiększenie świadomości na temat wartości elementów niematerialnego dziedzictwa Mazowsza, poprzez udział w wydarzeniach i warsztatach związanych z polskimi tańcami narodowymi oraz bartnictwem, które przyczynią się do poszanowania tradycji oraz umiejętności przekazywanych “z
pokolenia na pokolenie”, zagrożonych zapomnieniem.

 

Zadanie publiczne pt. KULTURA I SZTUKA WOKÓŁ NAS dofinansowane w roku 2024 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu: Obszar,, Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie pn. Kultura łączy pokolenia

Przyznana dotacja na realizację zadania: 20 000,00 zł

Projekt ma na celu stworzenie unikalnej przestrzeni do obcowania z kulturą i sztuką oraz zwiększenie świadomości na temat wartości tradycji i zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie, poprzez udział w wydarzeniach związanych krzewieniem i rozpowszechnianiem wiedzy na temat rękodzieła i twórczości ludowej. Działanie zostanie zrealizowane przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Czuchlebach oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Starej Kornicy.

 

Zadanie pt. AKCJA JAJECZKO dofinansowane w roku 2024 z budżetu Fundacji Biedronki.

Przyznana dotacja na realizację zadania: 8 000,00 zł

Naszym zadaniem będzie przygotowanie świątecznego Wielkanocnego spotkania dla seniorów, zwłaszcza tych zagrożonych samotnością i wykluczeniem, a także dla innych osób ze szczególnie wrażliwych grup społecznych. Spotkanie świąteczne odbędzie się na terenie Gminy Wodynie przy współpracy z Klubem Współczesnych Kobiet.

DOFINANSOWANIA 2023 r.

Zadanie pt. AKCJA KOLACJA dofinansowane w roku 2023 z budżetu Fundacji Biedronki.

Przyznana dotacja na realizację zadania: 8 000,00 zł

Naszym zadaniem będzie przygotowanie świątecznego Bożonarodzeniowego spotkania dla seniorów, zwłaszcza tych zagrożonych samotnością i wykluczeniem, a także dla innych osób ze szczególnie wrażliwych grup społecznych. Spotkania świąteczne odbędą się na terenie Gmina Wodynie przy współpracy z Klubem Współczesnych Kobiet oraz Gminy Mokobody we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mokobodach.

 

Zadanie publiczne pt. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODYŃ AKTYWNYCH SPOŁECZNIE NA TERENIE SUBREGIONU SIEDLECKIEGO dofinansowane w roku 2023 ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu: Obszar,, Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zadanie pn. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.

Przyznana dotacja na realizację zadania: 6 250,00 zł

Głównym celem niniejszego projektu jest aktywizacja oraz integracja lokalnej społeczności w środowisku wiejskim w subregionie siedleckim poprzez organizację plenerowych wydarzeń kulturalnych, akcji charytatywnych oraz pikników przy współpracy z gospodyniami aktywnymi społecznie z wykorzystaniem zakupionego sprzętu w ramach niniejszego projektu.

 

Zadanie publiczne pt. SENIOR AKADEMIA TALENTÓW dofinansowane w roku 2023 ze środków z budżetu Gminy Suchożebry w ramach konkursu Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Przyznana dotacja na realizację zadania: 5 000,00 zł

,,SENIOR AKADEMIA TALENTÓW” to projekt zachęcający do aktywnego i ciekawego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym społeczności senioralnej. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia seniorów, zamieszkujących gminę Suchożebry, ich aktywizacja społeczna, integracja i organizacja czasu wolnego poprzez zorganizowanie 3 warsztatów:

 1. WARSZTAT POURING ACRYLIC
 2. WARSZTAT MECH CHROBOTEK
 3. WARSZTAT FLORYSTYCZNY

Ważne w projekcie będzie stworzenie warunków do nawiązania kontaktów i współpracy, która będzie zadowoleniem dla uczestników projektów. Przewidziane w projekcie warsztaty integrujące umożliwią aktywne starzenie się poprzez prowadzenie samodzielnego i satysfakcjonującego życia, wpłyną na poprawę jakości życia seniorów oraz budowanie pozytywnego wizerunku tej grupy, zapewnią atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz rozwijanie i budowanie dialogu społecznościowego. Seniorzy chcą aktywnie spędzać czas, zdobywać nowe umiejętności i wiedzę. Czują się wtedy docenieni i atrakcyjni, zapominają o swoich smutkach, chorobach czy samotności.

Zadanie publiczne pt. BOGACTWO SMAKÓW WSCHODNIEGO MAZOWSZA dofinansowane w roku 2023 ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu: Obszar,, Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie pn. Upowszechnienie kulinarnych produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Mazowsza.

Przyznana dotacja na realizację zadania: 12 000,00 zł

Głównym celem projektu BOGACTWO SMAKÓW WSCHODNIEGO MAZOWSZA jest wzrost wiedzy mieszkańców gminy Wodynie, gminy Wiśniew, gminy Siedlce i gminy Kotuń, zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich, na temat produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Mazowsza, propagowanie i upowszechnianie tych produktów. Produkty lokalne, regionalne i tradycyjne, dzięki specyficznym i niepowtarzalnym cechom, zawdzięczanym związkowi z miejscem pochodzenia oraz tradycją wytwarzania, są nie tylko wizytówką regionu ale i inspirują członków koła do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.

Projekt zakłada przeprowadzenie 4 warsztatów kulinarnych kuchni regionalnej subregionu Siedleckiego obejmującą naukę wytwarzania produktów regionalnych takich jak: kiełbasa z wątrobą z Kornicy, zupa marchwianka, sójka mazowiecka, pierogi szlachcice oraz naleśniki starokornickie. Warsztaty odbędą się w średnio 60 osobowej grupie osób zrzeszonej w 4 kołach gospodyń wiejskich na Mazowszu w powiecie siedleckim:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich – Klub Współczesnych Kobiet w Kołodziążu, gmina Wodynie;
 2. Koło Gospodyń Wiejskich ,,Dwórki Heleny” w Helenowie, gmina Wiśniew;
 3. Koło Gospodyń Wiejskich ,,Chodowianki” w Chodowie, gmina Siedlce;
 4. Koło Gospodyń Wiejskich w Żdżarze, gmina Kotuń.

Zadanie publiczne pt. PSZCZOŁY KOCHAMY I O NIE DBAMY! dofinansowane w roku 2023 ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu: Obszar ,,Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie pn. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.

Przyznana dotacja na realizację zadania: 12 000,00 zł

Celem projektu jest upowszechnianie wśród mieszkańców Mazowsza roli pszczół w środowisku naturalnym oraz wzrost świadomości społeczności lokalnej o pożytecznej roli w ekosystemie owadów zapylających ze szczególnym uwzględnieniem pszczoły miodnej. PSZCZOŁY KOCHAMY I O NIE DBAMY! to projekt zachęcający do aktywnego i ciekawego uczestnictwa w działaniach związanych z życiem pszczół i zapylaczy w przyrodzie. Ważne w projekcie będzie stworzenie warunków przyjaznych dla zapylaczy oraz współpraca mieszkańców dla dobra otaczającego środowiska, która pozytywnie wpłynie na poprawę jakości życia pszczół.

Projekt skierowany jest do średnio 40 osobowej grupy mieszkańców miejscowości Kołodziąż, gmina Wodynie, którzy w okresie lipiec – wrzesień wezmą udział w zaplanowanych działaniach tj.:

 1. WARSZTAT PSZCZELARSKI – BUDOWA DOMKÓW DLA DZIKICH ZAPYLACZY
 2. WARSZTATY ZIELARSKIE
 3. KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY ,,PSZCZÓŁKA NASZA PRZYJACIÓŁKA”
 4. AKCJA SADZENIA DRZEW I ROŚLIN MIODODAJNYCH
 5. WYJAZD EDUKACYJNY NA KURPIOWSKIE MIODOBRANIE

„Pszczoła jest podstawą życia na Ziemi, a gdy nie ma pszczół nie ma też pożywienia dla człowieka. Jeżeli wyginą pszczoły, ludzkość przeżyje jeszcze tylko cztery lata!”  Albert Einstein.

Zadanie publiczne pt. RECEPTA NA KREATYWNOŚĆ dofinansowane w roku 2023 ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w obszarze „Działalność na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”

Przyznana dotacja na realizację zadania: 48 920,00 zł

Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność. Istotne jest stworzenie możliwości aktywnego funkcjonowania i pełnego satysfakcjonującego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla grupy seniorów mieszkających na terenach wiejskich powiatu siedleckiego i łosickiego.

,,RECEPTA NA KREATYWNOŚĆ” to projekt zachęcający do aktywnego i ciekawego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym społeczności senioralnej. Ważne w projekcie będzie stworzenie warunków do nawiązania kontaktów i współpracy, która będzie zadowoleniem dla uczestników projektów. Przewidziane w projekcie warsztaty integrujące umożliwią aktywne starzenie się poprzez prowadzenie samodzielnego i satysfakcjonującego życia, wpłyną na poprawę jakości życia seniorów oraz budowanie pozytywnego wizerunku tej grupy, zapewnią atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz rozwijanie i budowanie dialogu społecznościowego. Seniorzy chcą aktywnie spędzać czas, zdobywać nowe umiejętności i wiedzę. Czują się wtedy docenieni i atrakcyjni, zapominają o swoich smutkach, chorobach czy samotności.

Projekt “RECEPTA NA KREATYWNOŚĆ” to wsparcie skierowane do średnio 90 osobowej grupy senioralnej 55+ (ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców terenów wiejskich/miejsko-wiejskich) poprzez ich aktywny udział w cyklu warsztatów edukacyjno-integracyjnych.

 1. WARSZTATY ART JOURNAL
 2. WARSZTATY KULINARNE
 3. WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
 4. WARSZTATY FLORYSTYCZNE
 5. SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE – EWALUACJA PROJEKTU

DOFINANSOWANIA 2022 r.

Zadanie publiczne pt. BARWNE ŻYCIE SENIORA dofinansowane w roku 2022 ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w obszarze „Działalność na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”

Przyznana dotacja na realizację zadania: 49 858,00 zł.

Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność. Istotne jest stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla grupy seniorów mieszkających na terenach wiejskich. Przewidziane w projekcie różnorodne formy od stacjonarnych po wyjazdowe i integrujące umożliwią aktywne starzenie się poprzez prowadzenie samodzielnego i satysfakcjonującego życia, wpłyną na poprawę jakości życia seniorów oraz budowanie pozytywnego wizerunku tej grupy, zapewnią atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz rozwijanie i budowanie dialogu społecznego.

Projekt BARWNE ŻYCIE SENIORA to wsparcie skierowane do średnio 80-osobowej grupy senioralnej 55+ (ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców terenów wiejskich) poprzez ich aktywny udział w cyklu warsztatów edukacyjno-integracyjnych.

 1. Warsztaty punch needle
 2. Warsztaty ekologiczno-prozdrowotne
 3. Warsztaty florystyczne
 4. Warsztaty taniec międzypokoleniowy – Zumba Gold
 5. Spotkanie integracyjne – ognisko

Zadanie publiczne pt.: WSI POGODNA WSI WESOŁA Z ZUMBĄ FITNESS DOOKOŁA dofinansowane w roku 2022  ze środków z budżetu państwa w ramach otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie w ramach programu ,,Sport dla Wszystkich”

Przyznana dotacja na realizację zadania: 20 000,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 23 360,00 zł.

Głównym celem projektu jest stworzenie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej oraz zaciśnięcie więzi społeczności wiejskiej poprzez uczestnictwo w realizowanych zajęciach sportowych pod okiem instruktorów Zumba Fitness. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej na terenach wiejskich. To zaproszenie do podjęcia aktywności fizycznej oraz odkrycia jej dobroczynnego wpływu na organizm poprzez Program Zumba Fitness będący połączeniem tańca i fitnessu.

DOFINANSOWANIA 2021 R.

Zadanie publiczne pt. LATO W MIEŚCIE Z ZUMBĄ dofinansowane w roku 2021 ze środków z budżetu państwa w ramach otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej różnych grup społecznych w ramach programu ,,Sportowe wakacje+”

Przyznana dotacja na realizację zadania: 16 000,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 16 935,00 zł.

Projekt LATO W MIEŚCIE Z ZUMBĄ jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej w Siedlcach. To zaproszenie do podjęcia aktywności fizycznej oraz odkrycia jej dobroczynnego wpływu na organizm poprzez Program Zumba Fitness będący połączeniem tańca i fitnessu do muzyki latino i znanych hitów radiowych.

Zadanie publiczne pt. TYLKO AKTYWNOŚCIĄ WYGRASZ ZE STAROŚCIĄ dofinansowane w roku 2021 ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Przyznana dotacja na realizację zadania: 16 676,00 zł.

Celem projektu było wyjście naprzeciw aktualnej sytuacji demograficznej i dążenie, by życie na wsi było komfortowe dla stale rosnącej grupy seniorów. Dodatkowym celem była też integracja seniorów, poprzez wsparcie działań. Osoby starsze na wsi znajdują się w specyficznej sytuacji i w sposób szczególny zagrożone są wykluczeniem, jeśli nie mogą podejmować już aktywności zawodowej. Natomiast mają możliwość skorzystania z oferty aktywności zaprojektowanej szczególnie dla seniorów, zwłaszcza w przypadku ograniczonej mobilności, takie zajęcia, warsztaty, spotkania organizowane są w świetlicach, domach kultury w danej miejscowości, by ułatwić udział seniorom w projekcie. Zaproponowana forma zajęć dała im szansę na poprawę ich sytuacji oraz zintegrowała osoby starsze z lokalną społecznością.

Projekt TYLKO AKTYWNOŚCIĄ WYGRASZ ZE STAROŚCIĄ to forma warsztatów skierowanych do grupy senioralnej 55+, który objął realizację 4 bloków tematycznych:

 1. Warsztaty scrapbookingowe
 2. Warsztaty zielarskie
 3. Warsztaty florystyczne
 4. Warsztaty mydlarskie

Zadanie publiczne o charakterze lokalnym pt.: SIEDLECKIE LATO Z ZUMBĄ realizowane w formie Małych Grantów, współfinansowane w 2021 r. z budżetu Miasta Siedlce

Przyznana dotacja na realizację zadania: 1 200,00 zł.

Projekt SIEDLECKIE LATO Z ZUMBĄ był odpowiedzią na potrzebę wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej w Siedlcach. Projekt obejmował cykliczne imprezy sportowe i rekreacyjne, które miały za zadanie zachęcić Uczestników projektu do aktywnego spędzania wolnego czasu podczas wakacji oraz zapoznać mieszkańców Siedlec z formą aktywności fizycznej, jaką jest program Zumba Fitness. Zajęcia prowadzone były przez licencjonowanego instruktora z Siedlec.

W ramach spotkań Uczestnicy mieli możliwość poznać choreografie do poszczególnych utworów latynoskich i hitów radiowych, jak również poznać różne style taneczne takie, jak salsa, merengue, reggaeton, bachata, cumbia czy soca. Projekt objął mieszkańców Siedlec, pragnących podjąć aktywność fizyczną poprzez Zumbę, bez względu na płeć, wiek czy kondycję fizyczną, którzy dowiedzieli się o wydarzeniu za pośrednictwem mediów społecznościowych i prasy. Projekt pośrednio obejmował również mieszkańców przebywających w tym czasie na terenie Zalewu Siedleckiego, których zainteresowała muzyka i przyszli zobaczyć, co się dzieje.

DOFINANSOWANIA 2020 R.

Zadanie publiczne pt. ROZWIŃ TALENT dofinansowane w roku 2020 ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w obszarze ,,Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

Przyznana dotacja na realizację zadania: 15 000,00 zł.

Celem projektu było stworzenie warunków do aktywnego rozwijania zainteresowań, pobudzanie do odkrywania nowych talentów, nawiązywanie dobrych relacji i przyjaźni, zdobywanie wiedzy, wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz dostęp do ciekawych i nowoczesnych form edukacyjnych.

Projekt ROZWIŃ TALENT był formą zajęć pozalekcyjnych obejmująca realizację 3 bloków warsztatowych:

 

 1. Warsztat: Mali Tancerze
 2. Warsztat: Mały Picasso
 3. Warsztat: Mali Architekci

 

Skip to content