…BO WIEK TO TYLKO LICZBA

Projekt zachęcający do aktywnego i ciekawego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym społeczności senioralnej..

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu …BO WIEK TO TYLKO LICZBA w ramach zadania publicznego

pn. „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną.”

Projekt zachęcający do aktywnego i ciekawego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym społeczności senioralnej.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPROSILIŚMY SENIORÓW Z 4 GMIN przy współpracy z organizacjami tj;

Koło Gospodyń Wiejskich – Klub Współczesnych Kobiet w Kołodziążu gm. Wodynie,

Koło Gospodyń Wiejskich Niwiczanki w Niwiskach, gm. Mokobody,

Koło Gospodyń Wiejskich w Kotuniu, gmina Kotuń,

Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu m gmina Skórzec.

 

UCZESTNICY WARSZTATÓW WEZMĄ UDZIAŁ W CYKLU spotkań EDUKACYJNO-INTEGRACYJNYCH TJ:

warsztaty florystyczne,

warsztaty z wykorzystaniem mchu chrobotka,

wyjazd do Karolina na spektakl Kalejdoskop Barw Polski,

potańcówka z lat 60.

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Mazowsze Serce Polski

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS

Skip to content