BOGACTWO SMAKÓW WSCHODNIEGO MAZOWSZA

Przeprowadzimy warsztaty kulinarne kuchni regionalnej subregionu Siedleckiego obejmującą naukę wytwarzania produktów tradycyjnych i lokalnych.

Dobre wieści!

Dostałyśmy dofinansowanie!

Rozstrzygnięto konkurs z obszaru ” Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie pn. “Upowszechnianie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Mazowsza”.

Nasz projekt BOGACTWO SMAKÓW WSCHODNIEGO MAZOWSZA – EDYCJA 2″ otrzymał wsparcie na kwotę 15 000 zł

Projekt zakłada przeprowadzenie 5 warsztatów kulinarnych z kuchni regionalnej subregionu Siedleckiego obejmujących naukę wytwarzania produktów tradycyjnych lokalnych i regionalnych dla 5 KGW z terenu powiatu siedleckiego.

Na koniec realizacji projektu zaplanowano konkurs na przygotowanie najlepszych/najbliższych oryginałowi/ najsmaczniejszych wersji produktów lokalnych i tradycyjnych, których receptury i sposób wytwarzania uczestnicy poznali podczas przeprowadzonych warsztatów.

___________________________________

Zadanie sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Mazowsze serce Polski

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

Skip to content