Senior Akademia Talentów

Jest to projekt zachęcający do aktywnego i ciekawego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym społeczności senioralnej.

Informujemy, że projekt „SENIOR AKADEMIA TALENTÓW” otrzymał dofinansowanie z budżetu Gmina Suchożebry.

W  ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Suchożebry w 2023 roku w ramach zadania pn. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Jest to projekt zachęcający do aktywnego i ciekawego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym społeczności senioralnej.

Głównym celem projektu będzie poprawa jakości życia seniorów, zamieszkujących gminę Suchożebry, ich aktywizacja społeczna, integracja i organizacja czasu wolnego.

W projekcie uwzględniono realizację trzech warsztatów tj.:

WARSZTAT POURING ACRYLIC

WARSZTAT MECH CHROBOTEK

WARSZTAT FLORYSTYCZNY

Projekt realizowany we współpracy z Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach

Skip to content