MAZOWIECKIE BOGACTWO POLSKI

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości na temat wartości dziedzictwa niematerialnego Mazowsza.

Kolejne dobre informacje

Otrzymałyśmy dofinansowanie na realizację projektu MAZOWIECKIE BOGACTWO POLSKI.

Jest to zadanie publiczne z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Zadanie 14, dziedzictwo niematerialne .

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości na temat wartości dziedzictwa niematerialnego Mazowsza.

Do udziału w projekcie zaprosimy uczestników z gminy Siedlce i gminy Mokobody.

Uczestnicy zadania wezmą udział w działaniach edukacyjno-integracyjnych tj:

wyjazd edukacyjno integracyjny do Centrum Folkloru w Karolinie, gdzie uczestnicy podczas warsztatów poznają polskie tańce narodowe następnie obejrzą przepiękny spektakl w wykonaniu Zespołu Mazowsze

wyjazd edukacyjno integracyjny na Kurpiowskie Miodobranie, gdzie uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w Mszy świętej miodobraniowej z elementami gwary kurpiowskiej oraz poznać szlak bartniczy północnego Mazowsza.

___________________________________

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Mazowsze Serce Polski

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

Skip to content