KULTURA I SZTUKA WOKÓŁ NAS

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości na temat wartości tradycji i zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie

Nadeszły do nas cudowne informacje

Otrzymałyśmy dofinansowanie na realizację projektu KULTURA I SZTUKA WOKÓŁ NAS, który zrealizujemy na ziemi łosickiej

Jest to zadanie publiczne z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Zadanie 4, Kultura łączy pokolenia

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości na temat wartości tradycji i zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy:

KGW w Czuchlebach Gmina Łosice

KGW Korniczanki i Zespół Korniczanie Gmina Stara Kornica

Uczestnicy zadania wezmą udział w działaniach edukacyjno-integracyjnych tj:

– kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów ,,w sierpniu każdy kwiat woła – zanieś mnie do kościoła” sztuka tworzenia bukietów lub wianków zielnych;

– wyjazd edukacyjno integracyjny do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – obcowanie z dobrami Kultury w zakresie etnografii i sztuki ludowej;

– kultywowanie tradycji ,,jest taki dzień bardzo ciepły choć grudniowy” Spotkanie świąteczne przy choince, przybliżenie tradycji wspólnego kolędowania.

___________________________________

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Mazowsze Serce Polski

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

Skip to content