RECEPTA NA KREATYWNOŚĆ

Zadanie publiczne w ramach „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną."

Otrzymałyśmy dofinansowanie na realizację projektu RECEPTA NA KREATYWNOŚĆ w ramach zadania publicznego

pn. „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną.”

Projekt ma zachęcić do aktywnego i ciekawego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym społeczności senioralnej..

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy seniorów z 6 gmin:

Koło Gospodyń Wiejskich – Klub Współczesnych Kobiet w Kołodziążu gm. Wodynie,

Gminny Ośrodek Kultury w Mokobodach,

Koło Gospodyń Wiejskich Dwórki Heleny z Helenowa, gm. Wiśniew,

Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach,

Koło Gospodyń Wiejskich w Czuchlebach, gmina Łosice,

Koło Gospodyń Wiejskich w Żdżarze, gmina Kotuń.

Uczestnicy warsztatów wezmą udział w cyklu warsztatów edukacyjno-integracyjnych tj:

warsztaty florystyczne,

warsztaty kulinarne,

warsztaty fotograficzne,

warsztaty art. journal,

spotkanie podsumowujące.

Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Mazowsze Serce Polski

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS

Grafika przedstawia dwójkę uśmiechniętych seniorów, a także napisy informujące o tytule zadania, warsztatach jakie się odbędą, miejscach realizacji projektu oraz  logotypy marki Mazowsza, mazowieckiego centrum polityki społecznej, fundacji le natiga.
Skip to content