Podsumowanie konkursu ,,Pszczółka nasza przyjaciółka”

KONKURS plastyczno techniczny skierowany był do dzieci przedszkolnych i szkolnych z terenu Gminy Wodynie. Dla laureatów przewidziano nagrody.

Podsumowanie konkursu plastyczno-technicznego

p.n. PSZCZÓŁKA NASZA PRZYJACIÓŁKA

Prace były bardzo kreatywne, różnorodne, malowane, wyklejane, wyszywane, a przede wszystkim indywidualne!

Bardzo serdecznie dziękujemy laureatomi

i Gratulujemy stworzenia pięknych prac konkursowych.

Pomimo wakacyjnej przerwy od szkoły, dzieci miały wspaniałą wenę twórczą

W podziękowaniu za udział w konkursie wszystkie otrzymały nagrody rzeczowe

Dziękujemy Dyrektorowi Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach za udostępnienie miejsca oraz Pani Kierownik Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach za okazaną pomoc.

Nagrody w konkursie zostały zakupione w ramach realizacji zadania PSZCZOŁY KOCHAMY I O NIE DBAMY! dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Do wpisu załączono zdjęcia przedstawiające laureatów konkursu plastycznego.

#mazowszepomaga #solidarnośćmazowiecka #programywsparcia

Mazowsze serce Polski

Skip to content