Nasz projekt pierwszy na Mazowszu!

Ogromna radość w naszym zespole! Dostałyśmy dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”.

Nasz wniosek został doceniony i otrzymał w rankingu największą liczbę punktów!

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy 80 seniorów z terenu 4 gmin tj:
1. Wodynie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach
2. Skórzec, Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu
3. Mokobody, Gminny Ośrodek Kultury w Mokobodach
4. Siedlce, KGW w Nowym Opolu i KGW w Starym Opolu

Projekt BARWNE ŻYCIE SENIORA to zaproszenie do aktywnego i ciekawego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym lokalnej społeczności senioralnej. Projekt stworzy uczestnikom warunki do twórczych i artystycznych działań owocujących integracją zarówno w danych miejscowościach jak i pomiędzy tymi czterema gminami .

Nie możemy doczekać się realizacji! 

Skip to content