fbpx

Dostaliśmy dotację na zajęcia dla Seniorów!

Wychodzimy na przeciw oczekiwaniom grupy 55+ i realizujemy zadanie "TYLKO AKTYWNOŚCIĄ WYGRASZ ZE STAROŚCIĄ".

Ideą naszego projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej grupy seniorów oraz umożliwienie i zwiększenie ich udziału w aktywnym życiu społecznym. W warsztatach wezmą udział: Klub Seniora w Seroczynie, Koło Gospodyń Wiejskich w Strzale, Żwawe Babki z Mokobód oraz seniorzy ze Skórca.

Szczegóły wkrótce.

Zadanie jest sfinansowane ze środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego.