Dostaliśmy dotację na zajęcia dla Seniorów!

Już za dzień, juz za chwilę... rozpoczynamy realizację projektu dla seniorów "TYLKO AKTYWNOŚCIĄ WYGRASZ ZE STAROŚCIĄ".

 

Ideą naszego projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej grupy seniorów oraz umożliwienie i zwiększenie ich udziału w aktywnym życiu społecznym. W warsztatach wezmą udział: Klub Seniora w Seroczynie, Koło Gospodyń Wiejskich w Strzale, Żwawe Babki z Mokobód oraz seniorzy ze Skórca.

Szczegóły wkrótce.

Zadanie jest sfinansowane ze środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content