“Barwne Życie Seniora” Startuje!

Już niebawem ruszamy z nowym projektem dla Seniorów w Skórcu, Seroczynie, Opolu i Mokobodach!

BARWNE ŻYCIE SENIORA to zadanie publiczne pn. „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”.

Istotą projektu jest zintegrowanie uczestników w ich własnym kręgu, połączenie i zbliżenie do siebie osób, które od wielu lat żyją obok siebie, ale zwyczajnie się mijają. Projekt stwarza uczestnikom warunki do twórczych i artystycznych działań owocujących integracją zarówno w danych miejscowościach jak i pomiędzy czterema Gminami.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy:

Uczestnicy warsztatów wezmą udział w cyklu warsztatów edukacyjno-integracyjnych tj:

  • warsztaty punch needle
  • warsztaty ekologiczno – prozdrowotne
  • warsztaty florystyczne
  • warsztaty taneczne
  • wspólne spotkanie integracyjne wszystkich grup.

Przeżywanie starości to piękny czas w życiu człowieka cieszącego się życiowymi dokonaniami, otoczeniem i relacjami bliskich osób. Dlatego projekt skupia się wokół założenia, że więzi i relacje budowane są poprzez wspólne działanie i szczere spotkania.

Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Mazowsze serce Polski
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Skip to content