fbpx

Przyznane dofinansowania

Informujemy, że w dniu 22.09.2021 Fundacja Le Natiga podpisała umowę dofinansowanie (numer umowy 2021/0557/1818/UDot/DS/08/PW) z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania publicznego pt. ,,LATO W MIEŚCIE Z ZUMBĄ”. Zadanie dofinansowane jest ze środków z budżetu państwa w ramach programu Sportowe Wakacje +. Wysokość dofinansowania: 16 000,00 zł, całkowita wartość zadania: 16 935,00 zł.